Akut multiplex pneumonipanel PCR

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektronisk remiss i första hand (VAS-kod PANPNE) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Bronkoalveolärt lavage, BAL, och mini-BAL, sputum och endotrakela aspirat. Skickas i tomt sterilt rör/burk.

Provtagningsvolymen bör vara minst 0,2 ml.

Provhantering

Då provet är en akutanalys ska det omedelbart transporteras till laboratoriet och överräckas till personal på laboratoriet alternativt kontaktas laboratoriet om att provet är på väg. Behöver inte kyltransporteras.

För beställningar i efterhand kan provet analyseras om det förvarats i kylskåp i max 1 dag.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagtid vardagar kl 07.30-16.00. På dagtid helger utförs analysen endast för IVA-vårdade patienter kl 08.00-15.00. Elektroniskt svar till beställaren.

Referensintervall/Beslutsgräns

PÅVISAD / ej påvisad för respektive agens som ingår i analysen.

Indikation

Akut svår nedre luftvägsinfektion hos patient i behov av inneliggande vård.

Analysen är inte till för polikliniska utredningspatienter.

Analysen ersätter inte odling, som alltid ska beställas samtidigt. Odling är nödvändig för resistensbestämning, ev. ytterligare artbestämning samt detektion av bakterier som inte ingår i analysen.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Med molekylär detektion får man bara svar på det som ingår i analysen. Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion kan svaret inte användas för att säga något om aktualiteten av påvisade fynd.

Metod

Snabb multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray

Ackrediterad

Nej

Sökord

Akut multiplex pneumonipanel PCR, PANPNE, pneumoni, lunginflammation, FilmArray, pneumoni panel, nedre luftvägspanel, BAL, bronksköljvätska sputum