Svamp, jästsvampar (Candida)

Indikationer

Slemhinnemykoser och otomykoser. Mukokutan candidiasis, stomatit, vaginit. Sepsis hos patienter med defekt immunitet.

Provmaterial

Hud- eller slemhinneskrap i vacutainerrör, art. nr. 12497 alt material på bomullspinne. Blododling.

Provtagning och transport

Provtagningsset svart, art. nr. 16205. Alt. provtagningsset med orange kork, art. nr. 16207.
Skrap i tomt rör.

Metoder

 • Odling på selektivt substrat.

Svarstid

3-7 dygn.
Blododling avseende svamp inkuberas 2 veckor.

Kommentar

Jästsvamparna omfattar bl a släktena Candida, Geotrichum (askomyceter), Trichosporon, Cryptococcus, Rhodotorula och Malassezia (basidiomyceter). De flesta är apatogena; undersökningen är primärt inriktad mot Candidia albicans. Små mängder jästsvamp ingår i den orala, vaginala (föreslagen signifikansgräns 108 cfu/L) och fekala normalfloran. Mikroskopi ger därför bättre vägledning än odling för påvisning av candidasis. Vid växt av andra jästsvampar ges svar "Växt av jästsvamp".

Önskas typning och/eller resistensbestämning, kontakta mikrobiologiska laboratoriet inom 2 dagar. Typningen tar någon vecka.

Isolat från normalt sterila provmaterial resistensbestäms rutinmässigt mot Flukonazol. Isolat från övriga lokalisationer resistensbestämns endast på begäran.
Dimorfa svampar vilka orsakar bl a blastomykos, coccidioidomykos, histoplasmos växer i form av jästsvampar vid kroppstemperatur, vid lägre som trådsvampar.
Se även BAL, Biopsi, Blododling.

Provtagning

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum utan gel, röd, 7/6ml,m koagulationaktivator
   Art.nr: 12497

  • Provtagningsset för allmän odling svart
   Art.nr: 16205

  • Provtagningsset för odling uretra orange
   Art.nr: 16207

Sökord

svamp, BAL, biopsi, blasmomykos, blododling, bronkoalveolärt-lavage, Candida, Candida-PCR, candidiasis, coccidioidomykos, Cryptococcus, Geotrichum histoplasmos, jästsvamp, Malassezia, mykos, onychomykos, Rhodotorula, stomatit, Trichosporon, vaginit