Helicobacter pylori DNA-påvsning inklusive påvisande av klaritromycinresistens

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi
Labmedicin Skåne
Malmö

Provtagningsanvisningar

Sökord

Helicobacter pylori, DNA, klaritromycin