Sputumodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: SPUodl) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

OBS! Viktigt att ange ev. immunsuppression samt om patienten har cystisk fibros eller primär ciliär dyskinesi (provet odlas ut på selektiva agarplattor för att hitta specifika patogener relevanta för dessa patientgrupper).

Provtagning

Använd burk med skruvlock 40 mL, art. nr. 11417. 

Obs! Ej bomullspinne eller agarpinne.

Det är viktigt att instruera patienten att försöka hosta upp från ”djupet” direkt i uppsamlingsburken. Prov direkt efter uppvaknandet är bäst. För att minska kontaminationen med munflora, be patienten att ta bort ev. löständer, gurgla och skölja munnen med vatten före provtagningen.

Om patienten har svårt att hosta upp material, ska prov tas med hjälp av sjukgymnast, s.k. inducerat sputumprov.

Provtagningsmaterial

    • Burk med lock, tål formalin 40ml
      Art.nr: 11417

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Provets representativitet avseende de nedre luftvägarna undersöks med mikroskopi. Om cellbilden talar för saliv snarare än sputum (skivepitelceller dominerar över antal granulocyter), utförs ej odling och provet besvaras som ”icke representativt”. I övriga fall utförs odling och då med kvantitativ metod. Fynd av signifikanta mängder av potentiella patogener 108 CFU/L rapporteras. Lägre mängder kan rapporteras om den kliniska remissinformationen gör det motiverat. 

Negativa odlingar besvaras efter 2 arbetsdagar, positiva resultat i allmänhet inom en vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Signifikansgränsen för målbakterier är 108 CFU/L. Fynd av målbakterier i lägre koncentration svaras efter medicinsk bedömning (baserat på kliniska remissinformationen).

Indikation

Bakteriell och mykologisk diagnostik av bronkit, pneumoni eller annan nedre luftvägsinfektion.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Upphostat sputumprov förorenas alltid av bakterier från övre luftvägar. Normalfloran i saliv innehåller ca 109 CFU/L. I normalfloran kan också ingå potentiella patogener.

Metod

Semikvantitativ odling på selektiva och icke-selektiva substrat.

Ackrediterad

Ja

Sökord

SPUodl, pneumoni, cystisk fibros, lunginflammation, sputum, nedre luftvägsinfektion, samhällsförvärvad nosokomial bronkit, CF, primär ciliär dyskinesi, PCD, medfödd cilieorörlighet