Bronksekret, bronksköljvätska - odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Tillsvidare VAS-kod: SPUT-OD

Obs! viktigt att ange provmaterial på remissen.

I första hand elektroniskt via VAS alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktigt att ange på remissen om mikroskopering önskas! Mikroskopering av gramfärgat preparat besvaras snarast.

Odlingen omfattar inte Legionella. Vid Legionella-frågeställning ska separat prov tas för Legionella- DNA (nukleinsyrapåvisning). Legionella frågeställning skickas till Umeå, serologi till Uppsala.

Särskild frågeställning, dvs riktad odling, krävs för Nocardia, Actinomyces och trådsvamp.

Provtagning

Kan utföras på flera sätt. Prov kan tas i bronkträdet nedom trakea utan att bronkoskopspetsen kilas fast i en bronk, oftast med sköljning med 10-20 mL kroppsvarm 0,9% NaCl. Alternativt aspireras bronksekret direkt utan sköljning. Omfattar även icke-bronkoskopisk (blind) teknik tillämpad på intuberade patienter , en kateter förs ned via endotrakealtuben tills man känner motstånd. Därefter injiceras 10-20 mL fysiologisk NaCl, som sedan aspireras.

Aktinomykos och nokardios ska efterfrågas särskilt på remissen eftersom de kräver speciell odlingsmetodik. Vid frågeställningen aktinomykos rekommenderas prov taget med bronkoskop (borste eller BAL) eftersom provet annars lätt blir överväxt av normalfloran.

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Alla fynd av potentiella patogener rapporteras.

Negativa odlingar besvaras efter 2 arbetsdagar, positiva resultat i allmänhet inom en vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Gränsvärden för signifikans saknas för dessa provmaterial. Mängden besvaras med sparsam, måttlig eller riklig växt av målbakterier. Kvantitativ odling (CFU/L) rekommenderas inte enligt svenska riktlinjer.

Indikation

Svår samhällsförvärvad pneumoni inkluderande fall av terapisvikt. Pneumoni hos patienter som inte kan producera sputum. Nosokomial pneumoni särskilt ventilatorassocierad pneumoni, sk VAP. Pneumoni hos immunsupprimerad. Pneumoni med atypiskt förlopp.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Den huvudsakliga svårigheten i diagnostiken av respiratoriska infektioner är att provtagnings-vägen går via munhålan, där mängden normalflora är hög, upp till 108 -1011 CFU/L. Bronkoskopisk provtagning minimerar, men eliminerar inte, kontaminationsrisken.  

Metod

Semikvantitativ odling på selektiva och icke-selektiva substrat.

Ackrediterad

Ja

Sökord

bronksekret, bronksköljvätska, Pneumoni, lunginflammation, bronkoskopi, VAP, nedre luftvägsinfektion, aktinomykos, norcardios, Actinomyces, Nocardia, lunginfektion, empyem, lungabscess, sput-od