Provtagningsanvisningar

För analyser på blodcentral, klinisk kemi, mikrobiologi samt patologi/cytologi.

Driftinfo

Vi hittade 65 resultat som matchade dina kriterier
Sökresultat för analayssortiment
Analysnamn Beskrivning
Appendix (histopatologi) Appendix (histopatologi)
Ascites (cytologi) Ascites (cytologi)
Avlägsnande av pacemaker och andra explosiva implantat från avliden Avlägsnande av pacemaker och andra explosiva implantat från avliden
Axillpreparat (histopatologi) Axillpreparat (histopatologi)
Benmärg, crista, grovnålsbiopsier, histopatologisk diagnostik med primär frågeställning hematologisk sjukdom eller lymfom
Benmärg, märgkula, histopatologisk diagnostik
Biopsier UNS (histopatologi) Biopsier UNS (histopatologi)
Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska (cytologi) Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska (cytologi)
Borstprov - stämband, ventrikel, annan slemhinna (cytologi) Borstprov - stämband, ventrikel, annan slemhinna (cytologi)
Borstprov bronk (cytologi) Borstprov bronk (cytologi)
Bronkoalveolärt lavage (BAL), cytologi
Bronksekret (cytologi) Bronksekret (cytologi)
Bronksköljvätska (cytologi) Bronksköljvätska (cytologi)
Bröst - Finnålspunktion (cytologi) Bröst - Finnålspunktion (cytologi)
Bröst - modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion (histopatologi) Bröst - modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion (histopatologi)
Bröst UNS utan tumörmisstanke (histopatologi) Bröst UNS utan tumörmisstanke (histopatologi)
Buksköljvätska (cytologi) Buksköljvätska (cytologi)
Cerebrospinalvätska - likvor (cytologi) Cerebrospinalvätska - likvor (cytologi)
Cervix och corpusskrap (histopatologi) Cervix och corpusskrap (histopatologi)
Cervix-/portiobiopsier Cervix-/portiobiopsier
Cervixkon (histolopatologi) Cervixkon (histolopatologi)
Cystvätska (cytologi) Cystvätska (cytologi)
Esofagusbiopsier (histopatologi) Esofagusbiopsier (histopatologi)
Finnålspunktion och utstryk UNS (cytologi) Finnålspunktion och utstryk UNS (cytologi)
Fryssnitt (histopatologi) Fryssnitt (histopatologi)
Gallblåsa (histopatologi) Gallblåsa (histopatologi)
Grov- och mellanålsbiopsier UNS (histopatologi) Grov- och mellanålsbiopsier UNS (histopatologi)
Gynekologiskt preparat - cervixamputat, uterus med eller utan adnexa, tubor, ovarier (histopatologi) Gynekologiskt preparat - cervixamputat, uterus med eller utan adnexa, tubor, ovarier (histopatologi)
HPV primärscreen indicerad (cytologi) HPV primärscreen indicerad (cytologi)
Hudexcisioner (histopatologi) Hudexcisioner (histopatologi)
Hudstans/hudbiopsier (histopatologi) Hudstans/hudbiopsier (histopatologi)
Immunfenotypning cerebrospinalvätska (likvor, flödescytometri, FACS-analyser)
Immunfenotypning, pleura, ascites och finnålspunktion (flödescytometri, FACS-analyser)
Kromosomundersökning, avlidet barn/foster Kromosomundersökning, avlidet barn/foster
Leverbiopsier (histopatologi) Leverbiopsier (histopatologi)
Lung-/Bronkbiopsier (histopatologi) Lung-/Bronkbiopsier (histopatologi)
Lymfkörtel, Finnålspunktion (Lymfomfrågeställning), cytologisk diagnostik
Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte med primär frågeställning om lymfom eller annan hematologisk sjukdom
Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte, ej lymfomutredning (histopatologi) Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte, ej lymfomutredning (histopatologi)
Mag-tarmresektat - esofagus, ventrikel, tunntarm, kolon/rektum (histopatologi) Mag-tarmresektat - esofagus, ventrikel, tunntarm, kolon/rektum (histopatologi)
Mamillsekret (cytologi) Mamillsekret (cytologi)
Muskelbiopsier, annat än neuromuskulär frågeställning, histopatologisk diagnostik
Njurbiopsier (s.k. medicinska njurbiopsier), histopatologisk diagnostik
Njurbiopsier (transplantat)
Njure - nefrektomi samt biopsier av tumör (histopatologi) Njure - nefrektomi samt biopsier av tumör (histopatologi)
Obduktion, klinisk Obduktion, klinisk
Operationspreparat UNS (histopatologi) Operationspreparat UNS (histopatologi)
Perikardvätska (cytologi) Perikardvätska (cytologi)
Placenta (histopatologi) Placenta (histopatologi)
Pleuravätska (cytologi) Pleuravätska (cytologi)
Prostata - mellannålsbiopsier (histopatologi) Prostata - mellannålsbiopsier (histopatologi)
Prostata (elresektat)/TUR-P (histopatologi) Prostata (elresektat)/TUR-P (histopatologi)
Sentinel node vid bröstcancer (histopatologi) Sentinel node vid bröstcancer (histopatologi)
Sentinel node vid malignt melanom (histopatologi) Sentinel node vid malignt melanom (histopatologi)
Sputum (cytologi) Sputum (cytologi)
Tarmbiopsier - tunntarm, kolon, rektum, anus samt polyper (histopatologi) Tarmbiopsier - tunntarm, kolon, rektum, anus samt polyper (histopatologi)
T-celler CD3, CD4/CD8, bronkoalveolärt lavage (T-cellskvot, BAL, FACS-analyser)
Temporalisbiopsi (histopatologi) Temporalisbiopsi (histopatologi)
Testis/Sädesledare (histopatologi) Testis/Sädesledare (histopatologi)
Thyreoidea (histopatologi) Thyreoidea (histopatologi)
Urin (cytologi) Urin (cytologi)
Urinblåsa och uretär - biopsi (histopatologi) Urinblåsa och uretär - biopsi (histopatologi)
Urinblåsa och uretär - resektat (TUR-B) av urinblåsetumör (histopatologi) Urinblåsa och uretär - resektat (TUR-B) av urinblåsetumör (histopatologi)
Vaginalcytologi - vätskebaserad teknik (cytologi) Vaginalcytologi - vätskebaserad teknik (cytologi)
Ventrikelbiopsier (histopatologi) Ventrikelbiopsier (histopatologi)