Borstprov - stämband, ventrikel, annan slemhinna (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: BORSTÖ

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Tillbehör
Objektglas med mattrand
Objektglaskassett

Utförande
Borstprovet utstrykes på objektglas som märkts med patientens 10-siffriga personnummer och namn eller initialer. Använd blyertspenna.

Objektglaskassett skall märkas med patientidentifikation.

Provhantering

Fixering
Hälften av utstryksglasen fixeras i etanol i 30 minuter och hälften lufttorkas direkt. Fixera omedelbart i 70% etanol ca 30 minuter. Får sedan lufttorka. Märk glasen ofix (lufttorkade) resp. fix (etanolfixerade). Om endast ett utstryksglas, skall detta vara ofixerat. Kan sedan skickas med vanlig transport.

Förvaring och transport
Det går bra att använda ordinarie provtransporter

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om malignitet och i förekommande fall - vilken typ.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att cellmaterialet är tillräckligt, men ej alltför tjockt utstruket.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Borste, borstprov