Immunfenotypning cerebrospinalvätska (likvor, flödescytometri, FACS-analyser)

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk patologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning