Njure - nefrektomi samt biopsier av tumör (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning. Vid nefrektomi pga tumör ange tumörlokalisation, sidoangivelse, om binjure medföljer och om tumörtromb har identifierats.

Provtagning

Biopsi: Nålarna hanteras försiktigt och läggs direkt i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. De kan även läggas i kassetter som placeras i burken.

Nefrektomi: Ofixerat (färskt) preparat lämnas intakt. Om preparatet skickas fixerat - lägg ett längssnitt genom den konvexa sidan av njuren inkl tumören fram till njurbäckenet innan fixering. Suturmärk ev preparatet, t.ex. uretär för identifiering.

För njurbäckstumör bör njurbäckenet fyllas med formaldehydlösning via kateter innan preparatet fixeras.

Provhantering

Fixering
Färsk (nefrektomi) eller 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning (nefrektomi, biopsier) motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Ofixerat (färskt) preparat transporteras till laboratoriet omgående.

Fixerat preparat förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet.

Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Njure, nefrektomi, njurbiopsi