Fryssnitt (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Ange telefonnummer och sökarnummer till svarsmottagaren.

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Fryssnittservice lämnas måndag-fredag 08.00-15.00.

Provtagning

Bokas hos sekreteraren, tfn nr 0920-28 26 71/28 26 72.

Fryssnitt bör, om möjligt, förvarnas/anmälas till avd. för patologi och cytologi per telefon.

Vid fryssnitt senare än stängningsdags, skall detta överenskommas med laboratoriet i god tid före kl. 16.00.

Provhantering

Fixering
Provet lämnas ofixerat.

Förvaring och transport
Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Provet lämnas omedelbart till labbet.

Svarsrutiner

Dagtid måndag-fredag.

Svaret kan ges inom ca 30 minuter efter det att provet lämnats till personal på avdelningen.

Vid snabbsvar:
Telefonsvar till angivet telefon/sökarnummer lämnas.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Frys, fryssnitt