Cervixkon (histolopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: AD.

Anamnesuppgifter ifylls noggrant

Provtagning

Suturmärks kl. 12 och klipps upp. Spänns upp på en korkplatta med slemhinnesidan uppåt. Vid flera bitar nålas dessa på sin ”rätta” position i relation till huvudstycket eller varandra. Ev. ”inre” kon nålas upp med tydligt angivande om inre eller yttre resektionsrand är mot korkplattan. Använd provtagningsburk där korkplatta ryms.

Provhantering

Fixering
4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Cervixkon, kon, konisering, LEEP-kon