Hudstans/hudbiopsier - Immunofluorescens för blåsdermatoser, vaskulit samt påvisande av Lupusband (histopatologi)

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk patologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning