Bröst - Finnålspunktion (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: P1-10 (Punktat 1-10 glas)

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Ange punktionsställe. Vid pappersremiss; rita bröst med punktionsställe. Om mammografi och/eller ultraljudsundersökning genomförts skall dessa koder anges.

Önskemål om immuncytokemisk analys ska anges tydligt på remiss och kan endast utföras om plus-glas insändes.

Provtagning

Tillbehör: Objektglaskassett, objektglas med mattrand, oladdade. Plusglas vid önskemål om immuncytokemisk undersökning. Kanyler 0,4-0,7 mm. Utstryksglas. Sprutor 10-20 mL. Punktionshandtag/spruthållare. Använd rör utan tillsats. För objektglas använd transportbehållare (max två glas per behållare).

Utförande: Använd enbart kanyl eller kanyl kopplad till spruta och punktionshandtag, aspirera material.

Gör utstryk omedelbart efter punktion på oladdat objektglas inget material får hamna på objektglasets skrivyta. Rikligt material fördelas på flera objektglas. Objektglas som märkts med patientens 10-siffriga personnummer och namn eller initialer. Använd blyertspenna.

Objektglaskassett skall märkas med patientidentifikation.

Material kan även sändas in som cellsuspension. Det aspirerade materialet placeras då i isoton koksaltlösning.

Provhantering

Fixering
Ingen fixering. Cystvätskor skickas i rör utan tillsats av fixeringsmedel.

Förvaring och transport
Skicka glasen i en objektglaskassett. Cystvätskor förvaras i kylt i avvaktan på transport. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att cellmaterialet är tillräckligt, men ej alltför tjockt utstruket

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Bröstpunktat, bröst, hormonreceptorbedömning