Pleuravätska (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PLEURA - Pleuraexsudat

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Tillbehör: Plastflaska, ex. 500 mL.

Utförande: Tappa ut all den vätskemängd som kan erhållas och blanda väl.

Ta därefter lämplig mängd, helst 200 mL (dock ej mer än 500 mL).

Vid användning av spruta kan denna förslutas och skickas in. Inlämnas snarast, ej akut. Förvaras i kylskåp i väntan på transport till avdelning.

Provhantering

Fixering
Ingen fixering

Förvaring och transport
Förvaras i kylskåp. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att provet behandlas på rätt sätt. Låt stå i kylskåp i väntan på transport till avdelningen.

Metod

Cytologisk teknik

Ackrediterad

Nej

Sökord

Pleura, pleuravätska, exsudat, lungsäck