Muskelbiopsier, annat än neuromuskulär frågeställning, histopatologisk diagnostik

Analyserande laboratorium

Neuromuskulära enheten (NME)  
Universitetssjukhuset  
581 85 LINKÖPING  

Provtagningsanvisning