Avlägsnande av pacemaker och andra explosiva implantat från avliden

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-remiss, Obduktion, provtyp i VAS: AIMP

Provtagning

Om ICD är deaktiverad anges detta i remiss.

Svarsrutiner

Remissvar.

Indikation

Explosiva implantat, som vid kremering kan orsaka explosion, skall avlägsnas oavsett om obduktion företas eller inte. Kvarstår sådant implantat, får kremering inte ske.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Utförs på avlidna i bårhusen Luleå och Sunderby sjukhus.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Pacemaker, ICD, explosivt implantat