Axillpreparat (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Anamnesuppgifter ifylls noggrant. Remissen skall innehålla information om följande:

  • orsak till axilldissektion
  • preoperativt påvisade metastaser
  • intraoperativ positiv eller falskt negativ sentinel node på fryssnitt
  • multifokala tumörer eller annat av kliniskt intresse.

 

Provtagning

Vid stora metastaser med befarad bristande radikalitet bör axillpreparatet märkas med sutur, så att det kan orienteras. Suturs placering anges i remiss.

Provhantering

Fixering
Färsk eller 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Ofixerat (färskt) preparat transporteras till laboratoriet omgående. Fixerat preparat förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Axillpreparat, axillutrymning