Kromosomundersökning, avlidet barn/foster

Utförande laboratorium

Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Klinisk Genetik
Laboratoriemedicin, 6M 1 tr
Norrlands universitetssjukhus
901 85  Umeå

Remiss

Pappersremiss.

Provtagning

Tas ej på obduktion i Sunderbyn.

Provhantering

Viktigt att det tas så tidigt som möjligt på vård- eller förlossningsavdelningen (före transport till bårhuset i Sunderbyn).

Provet transporteras med det snaraste till Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS. Går att skicka tillsammans med barn och placenta om dessa undersöks på NUS.

Svarsrutiner

Se länk till utförande laboratorium Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Referensintervall/Beslutsgräns

Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Indikation

Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Interferens och felkällor

Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Metod

Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Ackrediterad

Klinisk genetik, Laboratoriemedicin, NUS

Sökord

Kromosomundersökning, kromosomanalys, foster