Benmärg, crista, grovnålsbiopsier, histopatologisk diagnostik med primär frågeställning hematologisk sjukdom eller lymfom

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk patologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning