Operationspreparat UNS (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Suturmärk preparatet när det är viktigt med radikalitetsbedömning. Lägg preparatet snarast i 4% buffrad formaldehydlösning.

Preparatburkar skall vara märkta med patientens 10-siffriga personnummer och namn, ev. initialer om utrymmet är begränsat. Det skall även finnas ett RID-nummer som kan kopplas till rätt remiss.

Om flera burkar skickas på samma remiss rekommenderar vi att dessa märks 1, 2, 3 etc. Innehållet måste specificeras. Ange sida vid pariga organ.

Det är inte tillräckligt att endast ange på remiss eller burk vad preparaten utgörs av; uppgiften måste finnas på båda ställen.

Obs! Märkning får ej sitta på locket!

Provtagningsdatum skall anges.

Provhantering

Fixering
4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym. Preparatet fixeras i sin helhet.

Se respektive organ för speciella anvisningar. Orientera gärna preparatet med sutur eller nål och ange detta på remissen.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

 

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Operationspreparat, resektat, excision, ektomi