Lymfkörtel, Finnålspunktion (Lymfomfrågeställning), cytologisk diagnostik

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk patologi
901 85 Umeå


Finnålspunktion:
Provtagningsanvisning

Lymfocytsubpopulation (T, B, NK), flödescytometri:
Provtagningsanvisning