Cerebrospinalvätska - likvor (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: LIQUOR

Anamnesuppgifter ifylls noggrant. Vid hematologisk frågeställning skickas provet till Umeå Universitetssjukhus.

Provtagning

Tillbehör: Sterilt rör av polypropen med gul skruvpropp.

Utförande: Likvor samlas i provröret. Om inte leverans till avdelningen kan ske samma dag rekommenderas inte provtagning på fredagar.

Provhantering

Fixering
Ingen fixering

Förvaring och transport
Förvara provet kylt. Kontrollera att provröret är ordentligt stängt så att det håller tätt. Analysens resultat påverkas av tid från provtagning till preparering, därmed bör provet transporteras till avdelningen snarast.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om inflammation eller malignitet och i förekommande fall vilken typ.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att provet behandlas på rätt sätt och lämnas direkt till cytologlabbet.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Cerebrospinalvätska, likvor, hjärn-ryggmärgsvätska, hjärnvätska, CSV, liquor cerebrospinalis