Bröst - modifierad mastektomi, ablatio, sektorresektion, kilresektion (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Nedanstående information skall anges men kan inkomma till patologen på olika sätt. På remisser med primär bröstcancer kan konferensdatum/PAD-beskeddatum med fördel anges:

- tidigare kirurgi eller neoadjuvant terapi.

- preparattyp.

- förändringens (förändringarnas) lokalisation (sidoangivelse, klockslag och avstånd från mamill; skiss kan användas).

- förändringens storlek. - resultat av mammografi/ultraljud/MR med radiologisk kod, storlek och antal förändringar, fynd av mikrokalk samt den radiologiska utbredningen.

- om förändringen är palpabel eller indikerad.

- resultat av preparatröntgen.

- tidpunkten när tumören avlägsnades.

Provtagning

Partiell mastektomi (sektor) och mastektomi
Preparatet nålas på korkplatta och skickas färskt till patologen. Om preparatröntgen utförs, markeras förändringarnas typ och läge. Patologen bör ha tillgång antigen till kopia av bilden/-er eller till digitala bilden/-er. Systematisk korrelationen med radiologiska fynd vägleder patologen och underlättar bedömningen. Preparatet märks så att orienteringen bevaras vid preparatröntgen. Mastektomier skall märkas.

Kompletterande mastektomi, re-resektionspreparat
Kan skickas i 4 % buffrad formaldehydlösning motsvarande tio gånger preparatets volym eller färskt.

Provhantering

Fixering
På dagtid inlämnas preparatet färskt. Vid operation senare än stängningsdags, skall detta överenskommas med laboratoriet i god tid före kl 16.00. I övriga fall används 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Färska preparatet lämnas till labbet direkt efter preparatröntgen. Fixerade preparat förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Bröst, mastektomi, ablatio, sektorresektat, kilresektion