T-celler CD3, CD4/CD8, bronkoalveolärt lavage (T-cellskvot, BAL, FACS-analyser)

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk patologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning