Sputum (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: SPUTUM

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Provmaterial: Upphostning och slem från de djupa luftvägarna

Tillbehör: Sputumburk. Fixeringsvätska, 70 % etanol.

Utförande: Provet tas på morgonen före måltid och tandborstning. Före provtagning ska patienten skölja munnen och snyta ur näsan. Patienten ska göra en djup och kraftig upphostning nerifrån luftrören och spotta i en sputumburk med ca 30 mL 70 % etanol.
Stoppa burken i en transporthylsa och skicka till laboratoriet. Se till att locket på sputumburken är ordentligt fastskruvat.
Ett prov om dagen i tre dagar önskas.
Om patienten tar provet själv hemma, ge noggranna instruktioner!

Provhantering

Fixering
70% etanol.

Förvaring och transport
Förvaras i rumstemperatur. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om malignitet och i förekommande fall - vilken typ.

Interferens och felkällor

Resultatet av diagnostiken är beroende av att patienten orkar göra en djup och kraftig upphostning för att få upp slem från de djupa luftvägarna och att detta fixeras i 70 % etanol.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Sputum