Buksköljvätska (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: BUKSKÖ

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Tillbehör: Plastflaska, ex. 500 mL.

Utförande: Blanda försiktigt den erhållna buksköljvätskan och häll lämplig mängd, helst 200 mL (dock ej mer än 500 mL) av den i plastflaskan.

Vid användning av spruta kan denna förslutas och skickas in. Inlämnas snarast, ej akut. Förvaras i kylskåp i väntan på transport till cytologen.

Provhantering

Fixering
Ingen fixering

Förvaring och transport
Förvaras i kylskåp. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om ev. malignitet och i förekommande fall - vilken typ.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att provet behandlas på rätt sätt. Låt stå i kylskåp i väntan på transport till avdelningen.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Buksköljvätska