Bronksekret (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

 

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: BRSEKR

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Utförande: Tillsätt till bronksekretet 5-10 mL 70 % etanol

Provhantering

Fixering
70% etanol

Transport
Kontrollera att provtagningskärlet är ordentlig stängda så att de håller tätt.
Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om malignitet och i förekommande fall - vilken typ.

Interferens och felkällor

Resultatet av diagnostiken är beroende av att provet behandlas rätt.
Använd rätt fixeringsvätska.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Bronsekret, bronk