Njurbiopsier (transplantat)

Analyserande laboratorium

Provmottagningen
Klinisk patologi/cancerdiagnostik, F48
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
08-585 878 77

Provtagningsanvisning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Klinisk patologi 
Gula stråket 8, plan 1
413 45 Göteborg
031-342 10 00

Provtagningsanvisning