Urin (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: URIN

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Tillbehör: Fixeringsvätska:Metanolättiksyra
Plastflaska minst 250 mL.

Utförande: 100 mL urin fixeras med 100 mL metanolättiksyra. Ej natt-  eller morgonurin.
Patienten bör dricka rikligt några timmar före provtagningen.

Provhantering

Fixering
Metanolättiksyra: 9 delar metanol pro analysis + 1 del konc. ättiksyra.
Kan beställas färdigblandad från Länsservice.

Transport
Kontrollera att provröret är ordentligt stängt så att det håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om malignitet och i förekommande fall - vilken typ.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att provet behandlas på rätt sätt. Låt stå i kylskåp i väntan på transport till cytologlabbet.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Urincytologi, urin.