Mamillsekret (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: SEKRET

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Tillbehör: Objektglas med mattrand, slipat utstryksglas, rör (plastflaska vid större utvunnen mängd) samt punktionsinstrument. Utförande: Objektglas med mattrand märkt med patientens 10-siffriga personnummer, namn eller initialer. Använd blyertspenna. Materialet utstryks sedan med ett slipat glas, ev. imprint. Låt glasen lufttorka.

Objektglaskassett skall märkas med patientidentifikation.

Provhantering

Fixering
Ingen fixering

Förvaring och transport
Skicka provet i objektglaskassett. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att cellmaterialet är tillräckligt, men ej alltför tjockt utstruket.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Mamillsektret, mamill, bröstvårta