Njurbiopsier (s.k. medicinska njurbiopsier), histopatologisk diagnostik

Analyserande laboratorium

Njurpatologilaboratoriet
Klinisk patologi och cancerdiagnostik CCK R8:02
Visionsgatan 56
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning