Sentinel node vid bröstcancer (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Anamnesuppgifter ifylls noggrant. Nedanstående information skall anges, men kan inkomma till patologen på olika sätt. På remisser med primär bröstcancer kan konferensdatum/PAD-beskeddatum med fördel anges.

- uppgift om lokalisation (t.ex. axillsida).

- preoperativ diagnos.

- önskad undersökning (frys, imprint eller svar efter formalinfixering).

- antal sentinel nodes anges på burken.

- eventuellt antal non-sentinel nodes.

- för fryssnitt lämnas telefonnummer eller sökarnummer till svarsmottagaren.

Fryssnittservice lämnas måndag-fredag 08.00-15.00. Bokas hos sekreteraren, tfn nr 0920-28 26 71/28 26 72. Vid fryssnitt senare än stängningsdags, skall detta överenskommas med laboratoriet i god tid före kl 16.00.

Provtagning

Inoperativ undersökning utförs vanligtvis på maximalt fyra stycken sentinel nodes. Ange antal sentinel node på burken. Om det finns non-sentinel nodes, kan dessa skickas med bröstpreparat eller på separat remiss. Non-sentinel nodes omhändertas som axillära lymfkörtlar.

Provhantering

Ofixerat (färskt) preparat transporteras till laboratoriet skyndsamt.

Fixering
4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Lymfkörtel, sentinel node