Borstprov bronk (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: BORSTL

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Tillbehör
Objektglas med mattrand
Fixeringsvätska 70% etanol
Objektglaskassett

Utförande
Borstprovet utstrykes på objektglas som märkts med patientens 10-siffriga personnummer och namn eller initialer. Använd blyertspenna.

Objektglaskassett märks med patientidentifikation.

Provhantering

Fixering
Hälften av utstryksglasen fixeras i etanol i 30 minuter och hälften lufttorkas direkt. Fixera omedelbart i 70% etanol ca 30 minuter. Får sedan lufttorka. Märk glasen ofix (lufttorkade) resp. fix (etanolfixerade). Om endast ett utstryksglas, skall detta vara ofixerat. Kan sedan skickas med vanlig transport.

Transport
Skicka prov i objektglaskassett. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om malignitet och i förekommande fall - vilken typ.

Interferens och felkällor

Viktigt med snabb och tillräcklig fixering.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Ne

Sökord

Bronk, bronkborste, borstprov