Blåssköljvätska, njurbäckensköljvätska, uretärsköljvätska (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: BLÅSSK

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Blåssköljvätska: 100-200 mL 0,9 % koksaltlösning sprutas in i blåsan genom cystoskopet.

Vätskan tappas sedan från urinblåsan och blandas ihop med fixeringsvätskan. Provet förvaras i kylskåp i väntan på transport till avdelningen.

 

Provhantering

Fixering
100 mL av sköljvätskan fixeras med 100 mL metanolättiksyra (Metanolättiksyra: 1 del konc. ättiksyra + 9 delar metanol pro analysis). Metanolättiksyra beställas från Länsservice.

Förvaring och transport
Förvaras i kylt och transporteras gärna kylt. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att blåsan sköljs under stort tryck och att blåssköljvätskan genast fixeras med metanolättiksyra.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Blåssköljvätska, urinblåsa, njurbäcken, uretär.