Lymfoida organ - lymfkörtel eller mjälte med primär frågeställning om lymfom eller annan hematologisk sjukdom

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk patologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning