Tarmbiopsier - tunntarm, kolon, rektum, anus samt polyper (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Duodenum vid celiakiutredning: Vid celiakiutredning rekommenderas att minst 4 biopsier tas från den andra tredjedelen av duodenum nedom papillnivå och minst 1 biopsi från bulbus duodeni. Biopsierna från distala duodenum och från bulben ska placeras i separata burkar.

Ileum, tjock-/ändtarm: Tas material från olika delar av tarmen, ska provtagningslokalisation noggrant anges. Detta ska anges på både burk och remiss.

Polyper: Resektionsrand/stjälk bör markeras med löst knuten sutur.

Mukosaresektat/TEM: Monteras på korkplatta med djupa resektionsytan mot korkplattan. Intressanta resektionsytor markeras med sutur eller liknande.

Provhantering

Fixering
4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Duodenum, ileum, tunntarm, tjocktarm, colon, rectum, anus, TEM, mukosaresektat, polyp