Bronksköljvätska (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: BRSKÖL

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Fixeringsmedel : Cytolyt (metanolbaserat).

Utförande: Tag högst 5 ml av vätskan och för över till cytolyt provtagningskärl.

Skaka provet så att det blandas.

Är provmängden större än 10 ml, låt sköljvätskan först sedimentera 5-10 minuter innan 5 ml tas av bottensatsen till burken med 60 ml CRR, skaka provet så att det blandas.

Provhantering

Fixering
Cytolyt (metanolbaserat).

Förvaring och transport
Förvaras i rumstemperatur. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Vid frågeställning om malignitet och i förekommande fall - vilken typ.

Interferens och felkällor

Resultatet av diagnostiken är beroende av att provet behandlas rätt.
Använd rätt fixeringsvätska.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Bronksköljvätska, bronkialsköljvätska