Immunfenotypning, pleura, ascites och finnålspunktion (flödescytometri, FACS-analyser)

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk patologi
901 85 Umeå

Pleuravätska-Cytologi/Hematologi:
Provtagningsanvisning

Ascites/buksköljvätska:
Provtagningsanvisning

Finnålspunktion:
Provtagningsanvisning