Finnålspunktion och utstryk UNS (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: P1-10 (Punktat 1-10 glas)

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Ange punktionsställe. Vid pappersremiss; rita ev punktionsställe.

Provtagning

Tillbehör: Objektglaskassett, objektglas med mattrand, oladdade. Plusglas vid önskemål om immuncytokemisk undersökning. Kanyler 0,4-0,7 mm. Utstryksglas. Sprutor 10-20 mL. Punktionshandtag/ spruthållare. Använd rör utan tillsats. För objektglas använd transportbehållare (max två glas per behållare).

Utförande: Använd enbart kanyl eller kanyl kopplad till spruta och punktionshandtag, aspirera material. Gör utstryk omedelbart efter punktion på oladdat objektglas inget material får hamna på objektglasets skrivyta. Rikligt material fördelas på flera objektglas. Objektglas som märkts med patientens 10-siffriga personnummer och namn eller initialer. Använd blyertspenna.

Aspirerat material kan vid behov placeras i isoton koksaltlösning och skickas till laboratoriet.

Objektglaskassett skall märkas med patientidentifikation.

Provhantering

Fixering
Ingen fixering. Cystvätskor och cellsuspensioner skickas i rör utan tillsats av fixeringsmedel.

Förvaring och transport
Skicka glasen i en objektglaskassett. Cystvätskor och cellsuspensioner förvaras i kylt i avvaktan på transport. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att cellmaterialet är tillräckligt, men ej alltför tjockt utstruket.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Finnålspunktat, cystvätska, FNA