Blodstatus med differentialräkning av leukocyter B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: blsd) alt. pappersremiss.

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (art. nr. 12131) alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Två diffutstryk ska sändas med, om provet inte anländer till laboratoriet samma dag som provtagningsdagen. Diffutstryken ska märkas med LID-nummer och patientens initialer.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Om differentiering ej kan göras med maskin, krävs manuell differentiering, sådan utföres måndag-fredag dagtid.
Möjlighet till akutanalys finns efter överenskommelse med laboratoriet.

Referensintervall/Beslutsgräns

Blodstatus
Referensvärden för blodstatusparametrarna finns angivna under resp. parameter.
EPK, EVF, Hb, LPK, MCHC, MCV, TPK

Celler
(absoluta tal x109/L)

 

Neutrofila

Lymfocyter

Monocyter

Eosinofila

Basofila

>18 år

1,6-5,9

1,1-3,5

0,2-0,8

<0,5

<0,1

12-18 år

1,5-7,5

1,0-3,3

0,2-0,8

<0,5

<0,06

6-12 år

1,6-7,9

1,0-4,3

0,2-0,9

<0,6

<0,07

2-6 år

1,5-8,3

1,1-5,8

0,2-0,9

<0,6

<0,07

6 mån-2 år

1,2-7,2

1,5-8,1

0,3-1,2

<0,9

<0,07

>2-6 mån

1,0-7,2

2,1-9,0

0,2-1,2

<0,8

<0,08

>1-2 mån

0,8-4,7

2,3-9,1

0,3-1,2

<0,7

<0,08

15-30 d

1,2-5,5

2,1-8,4

0,3-1,4

<0,9

<0,08

0-14 d

1,6-6,8

1,8-8,0

0,5-1,8

<0,8

<0,2

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

V.g. se respektive parameter i blodstatus

Metod

Flödescytometri alt manuell räkning

Ackrediterad

Ja

Sökord

Blodstatus, diff, differentialräkning