LPK Leukocyter partikelkoncentration B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: LPK) alt pappersremiss

Provtagning

B-LPK ingår i B-Blodstatus

Venblod i EDTA-rör (lila propp), art. nr 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats) art. nr. 21850.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

>18 år 3,5 - 8,8 x 109/L
12 - 18 år 3,8 – 9,8 ”
6 - 12 år 4,3 - 11,4 ”
2 - 6 år  4,9 – 13,4 ”
6 månader - 2 år 6,0 – 13,5 ”
2 - 6 månader 6,0 – 13,3 ”
1 - 2 månader 7,1 - 15,0 ”
15 - 30 d 7,8 - 15,9 ”
0 - 14 d  8,0 - 15,4 ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Flödescytometri alt manuell räkning

Ackrediterad

Ja

Sökord

leukocyt, basofila, blodstatus, eosinofila, granulocyt, leukemi, leukocytos, leukopeni, LPK, lymfocyt, monocyt, neutrofila, vita-blodkroppar