EPK Erytrocyter partikelkoncentration B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod EPK) alt pappersremiss

Provtagning

B-EPK ingår i B-Blodstatus.

Venblod i EDTA-rör (lila kork, art. nr. 12131), alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt. 

Referensintervall/Beslutsgräns

  Män >18 år     4,3 – 5,7 1012/L  
  Kvinnor >18 år     3,9 – 5,2 ”  
  12 - <18 år     3,9 – 5,3 ”  
  6 - <12 år     3,9 – 5,0 ”  
  2 - <6 år     3,8 - 5,0 ”  
  6 mån - <2 år     4,0 – 5,1 ”  
  >2 - <6 mån     3,4 – 4,8 ”  
  >1 – 2 mån     2,9 – 4,2 ”  
  15 – 30 d     3,2 – 4,8 ”  
  0 -14 d     4,1 - 5,7 ”  

 

 

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt låga resultat.
Lipemi kan ge falskt höga resultat.

Metod

Hydrodynamisk fokusering

Ackrediterad

Ja

Sökord

EPK, erytrocyt, erytrocytos, erytrocytpartikelkoncentration, anemi, blodstatus, polycytemi, polycytemia-vera, röda-blodkroppar