HB Hemoglobin B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: Hb) alt pappersremiss.

Provtagning

B-Hb ingår i B-Blodstatus

Venblod i EDTA-rör (lila propp), art. nr. 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850)

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla. 

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

 

  Män >18 år     134 - 170  g/L  
  Kvinnor >18 år     117 - 153   ”  
  Män 12-<18 år     110 - 145   "
  Kvinnor 12-<18 år     108 - 133   ”  
  6 - <12 år     106 - 134   ”      
  2 - <6 år     102 - 127  ”  
  6 månader - <2 år     101 - 127   ”  
  >2 - < 6 månader     96 - 124     ”  
  1 - 2 månader     89 - 127     ”  
  15 - 30 d     100 - 153   ”  
  0 - 14 d     134 - 200   ”  

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Stor M-komponent eller lipemi kan ge falskt för höga resultat.

Metod

Natriumlaurylsulfat, kolorimetrisk

Ackrediterad

Ja

Sökord

Hb, hemoglobin, anemi, blodstatus, polycytemi, polyglobuli