TPK Trombocyter partikelkoncentration B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: TPK) alt pappersremiss

Provtagning

B-TPK ingår i B-Blodstatus

Venblod i EDTA-rör (lila propp) art. nr. 12131 alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats) art. nr. 21850.

Om laboratoriet gett rekommendation: Venblod i Citratrör (blå propp) art. nr. 15242.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
   Art.nr: 12131

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

  • Vakuumrör koagulation, ljusblå, 5/2,7ml med Na-citrat
   Art.nr: 15242

  • Provpåse biol. prov UN3373 180x260mm
   Art.nr: 13311

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Citratrör hållbart 28 timmar i rumstemperatur. Om provet skickas i kyltransport ska provröret placeras i en provpåse (art. nr. 13311).

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Män >18 år 145 – 348 x109/L
Kvinnor >18 år 165 – 387  ”
12 - <18 år 175 – 345  ”
6 - <12 år 199 – 369  ”
2 - <6 år 189 – 403  ”
6 månader - <2 år 206 – 459  ”
>2 - < 6 månader 244 – 580  ”
>1 - 2 månader 229 – 597  ”
15 - 30 d 248 – 586  ”
0 - 14 d 144 – 449  ”

 

 

Indikation

Bedömning av benmärgsfunktion och inflammatorisk aktivitet. Bedömning av
koagulationsstatus. I bägge fallen är det särskilt värdefullt att med upprepade
mätningar följa sjukdomsförloppet.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Aggregat på grund av felaktig provhantering vid provtagning (otillräcklig tillblandning) kan ge falskt för låga resultat.
Antikroppar som agglutinerar trombocyter kan ge falskt för låga resultat.

Metod

Impedansmätning (huvudsakligen), optisk, manuell (mikroskopi).

Ackrediterad

Ja

Sökord

TPK blodplättar blodstatus hemostas-primär primär-hemostas trombocyt trombocytpartikelkoncentration