EVF Erytrocyter volymfraktion B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: EVF) alt pappersremiss.

Provtagning

B-EVF ingår i B-Blodstatus.

Venblod i EDTA-rör (lila kork), art. nr. 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Män >18 år 0,39 - 0,50
Kvinnor >18 år 0,35 - 0,46
12 - <18 år 0,33 - 0,44
6 - <12 år 0,32 - 0,40     
2 - <6 år 0,31 - 0,38
6 månader - <2 år 0,31 - 0,38
>2 - < 6 månader 0,29 - 0,37
>1 - 2 månader 0,27 - 0,38
15 - 30 d 0,31 - 0,45
0 - 14 d 0,40 - 0,57

 

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt låga resultat.

Höga glukosnivåer kan hindra mätning av EVF.

Metod

Hydrodynamisk fokusering

Ackrediterad

Ja

Sökord

EVF, erytocytvolymfraktion, anemi, hematokrit, myeloproliferativ-sjukdom, polycytemi, polycytemia-vera, polyglobuli, viskositet