Medelcell hemoglobinmasskoncentration, MCHC, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Går inte att beställa. Om svar på MCHC önskas, kontakta laboratoriet.

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp) art. nr. 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats) art. nr. 21850.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Kan fås efter kontakt med laboratoriet.

Referensintervall/Beslutsgräns

>18 år

317 – 357 g/L

12 - 18 år

315 – 348  ”

6 - 12 år

318 – 349  ”

2 - 6 år

318 – 347  ”

6 månader - 2 år

316 – 344  ”

2 -  6 månader

319 – 344  ”

1 - 2 månader

323 – 349  ”

15 - 30 d

327 – 351  ”

0 - 14 d

330 – 357  ”

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt för höga resultat.
Lipemi kan ge falskt för höga resultat.
Höga proteinkoncentrationer (M-komponenter) kan ge falskt för höga resultat.
Höga glukosnivåer kan hindra mätning av EVF och därmed beräkning av MCHC.

Metod

Beräknad: Hb / EVF

Ackrediterad

Ja

Sökord

MCHC, Medelcell-hemoglobinkoncentration, anemi, hypokrom-anemi, hyperkrom-anemi, normokrom-anemi, blodstatus, Hb, hematologi, blst