MCV Medelcellvolym B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: MCV) alt pappersremiss.

Provtagning

B-MCV ingår i B-Blodstatus.

Venblod i EDTA-rör (lila propp) art. nr. 12131, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats) art. nr. 21850.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

>18 år

82 - 98 fL

12 - <18 år

77 - 91  ”

6 - <12 år

74 – 88  ”

2 - <6 år

71 – 85  ”

6 månader - <2 år

70 – 83  ”

>2 - < 6 månader

74 – 88  ”

>1 - 2 månader

83 – 96  ”

15 - 30 d

89 – 103 ”

0 - 14 d

91 - 106 ”

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt för höga resultat.

Lipemi kan ge felaktiga resultat.

Höga glukosnivåer kan hindra mätning av EVF och därmed beräkning av MCV.

Metod

Beräknad: EVF / EPK x 1000

Ackrediterad

Ja

Sökord

MCV alkoholmarkör anemi blodstatus mean-corpuscular-volume makrocytär-anemi medelcellvolym mikrocytär-anemi