Sortimentsöversikt

Övriga beställningsunderlag Utprovningssortiment

 

06 Ortoser och proteser

12 Hjälpmedel för förflyttning och aktiviteter relaterade till personlig rörlighet och transport

18 Inredningsdetaljer, tillbehör och andra hjälpmedel för aktiviteter i mänskligt skapande inne- och utemiljöer

22 Hjälpmedel för kommunikation och information

24 Hjälpmedel för kontroll, bärande, förflyttning och hantering av föremål och anordningar