Sortimentöversikt 06 06 03 06 06 03 Fingerortoser

Enklare elastiska ortoser beställs från Länsservice Material. Övriga ortoser beställs av förskrivaren från länets Ortopedtekniska avdelningar. Se förskrivningsrätt i Riktlinjerna.

Riktlinjer för 06 06 03