Sortimentsöversikt 04 29 01 04 29 01 Stimulatorer för smärtlindring

Riktlinjer för 04 29 01

Produkt

  • Enovis tidigare DJO Nordic Cefar Basic Utgående sortiment

    TENS
  • Enovis tidigare DJO Nordic Cefar Primo Pro Utgående sortiment

    TENS
  • Enovis tidigare DJO Nordic Cefar TENS Lagervara

    TENS